Eveneslagrene AS

Bilde fra en av hallene EVENESLAGRENE AS tilbyr lagringsplass for både privatkunder og bedriftskunder. Vi tilbyr lagerplass både ute og inne. For privatkunder er anlegget særlig egnet for noe lengre lagringstid, fra uker til helt år. Andre lagringstider kan avtales. Lagringstid for løsøre og spesialprodukter avtales i hvert tilfelle.

Anlegget er et tidligere militært lageranlegg med tilsammen tre store lagerhaller i stål og betong for kjøretøy, og en hall i tre. Dessuten bygninger med boder og rom for lagring av løsøre, som for eksempel flyttelass. Vi har også bunkere som kan benyttes for lagring av spesialprodukter. Alle bygninger og rom har ventilasjon.

Eveneslagrene tilbyr blant annet;

Du kan sende Eveneslagrene sin adresse til din GPS ved å klikke på "Vis større kart" under kartet, klikk så på "mer" som står under adressen, klikk på "Del" og velg GPS i menyen du får til venstre. Du må velge hva slags GPS du har i siste ledd, før du trykker på "Send".Vis større kart